Hoạt động đào tạo

KHÁI NIỆM NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

28 Tháng Tám, 2020 | 276 Lượt xem

Khái niệm Môi giới Bất động sản

+ Môi giới là một hình thức trung gian liên kết giữa người mua và người

bán.

+ Người Môi giới được coi là một thương nhân trung gian trong các giao

dịch, được người bán hoặc người mua ủy thác tiến hành bán hoặc mua

hàng hóa hay dịch vụ.

+ Bất động sản là các tài sản bao gồm: Đất đai; Nhà, công trình xây dựng

gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây

dựng đó; Các tài sản khác gắn liền với đất đai; Các tài sản khác do pháp

luật quy định.

+ Kinh doanh dịch vụ Bất động sản là các hoạt động hỗ trợ kinh doanh

Bất động sản và thị trường Bất động sản, bao gồm các dịch vụ Môi giới

Bất động sản, định giá Bất động sản, sàn giao dịch Bất động sản, tư vấn

Bất động sản, đấu giá Bất động sản, quảng cáo Bất động sản, quản lý

Bất động sản.

 

+ Môi giới Bất động sản là việc làm trung gian cho các bên mua bán,

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua Bất động sản

(Khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản).

+ Nhà Môi giới Bất động sản là một thương nhân trung gian cho các bên

mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua Bất

động sản.

+ Nhà Môi giới Bất động sản tại Công ty Bất động sản Thiên Khôi là nhà

Môi giới Bất động sản… (cần được định nghĩa hoành tráng lên trên

thiên hạ).

+ Được Nhà nước công nhận tương đương cấp chứng chỉ hành nghề Môi

giới trên toàn quốc không thời hạn.

+ Được dân Hà Nội, Sài Gòn “chấp nhận”, Đà Nẵng đang dần chấp nhận

nhờ dân Hà Nội đổ xô mua dự án mới cách đây 5 năm +-.

– Đà Nẵng chưa.

– Sài Gòn minh bạch, được tôn trọng.

– Hà Nội dân rất cần nhưng chưa tôn trọng Môi giới, suy ra:

  • Chúng ta phải làm gì để được tôn trọng?
  • Chúng ta phải làm thế nào để được tôn trọng mà vẫn thành công

rực rỡ?

 

+ Được giới trẻ Hà Nội đánh giá cao, tự tin khi xưng ngành nghề dù phần

lớn chẳng mấy ai học Bất động sản.

+ Thời đất sốt thì Hà Nội này chỉ có người không liên quan, không có cơ

hội thì mới không làm cò nhà đất. Ví dụ:…

+ Nghề Môi giới hiện nay:

– Những ai tạt ngang, ghé dọc kiếm tý thì đã lượn hết rồi.

 

– Những ai 6 tháng 8 tháng không bán được, không còn tin vào nghề

nghiệp, không còn tin vào bản thân mình, không còn tin vào thị

trường Bất động sản, không còn tin vào đất nước thì cũng lượn hết

rồi.

– Vậy những người đang làm Bất động sản là ai? Gồm: Người ở lại là

ai? Những người quay lại là ai? Những người mới vào là ai?

  • Ở lại: Tin, đánh giá so sánh với các ngành nghề khác; cơ hội

nhất; quên cảm giác nhận lương và thích ôm cục tiền.

  • Quay lại: Nhiều nhất là chán văn phòng cố định (không giao lưu,

không năng động, không hồi hộp, không có thắng thua); cả năm

nhận lương không bằng bán 1 cái nhà; nhớ nghề.

  • Mới: Chưa xin được việc đúng nghề nên thử cho vui; nghe đồn

đâu đó nhận thấy rằng nghề này có cơ hội và hợp với mình; đã

bon chen nhiều nhưng thấy tất cả đều không có cơ hội để làm

giàu chính đáng.

Tìm hiểu các khóa đào tạo của Công ty Bất động sản Thiên Khôi: https://tuyendungthienkhoi.net/hoat-dong-dao-tao/

Đăng ký ứng tuyển Bất động sản Thiên Khôi tại: https://tuyendungthienkhoi.net/tuyen-dung/

Đăng tin bán nhà miễn phí hiệu quả tại: Batdongsansg.com.vn